Γιώργος Τσίγκος & Μαύροι Κύκλοι στο Ηράκλειο Κρήτης


Γιώργος Τσίγκος & Μαύροι Κύκλοι στο Ηράκλειο Κρήτης
Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013
Είσοδος Ελεύθερη
Rolling Stone Rock Bar
Αγιοστεφανιτών 19 (Παράλληλη της Χάνδακος)
Ηράκλειο Κρήτης