23 χρόνια χωρίς τον Παύλο Σιδηρόπουλο6-12-1990...6-12-2013... 23 χρόνια χωρίς τον ΠΑΥΛΟ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ.
Η μουσική πορεία του Πρίγκιπα του Ελληνικού Ροκ και η τελευταία
του Ραδιοφωνική Συνέντευξη.
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 23:00-01:00 στο www.antiradio.gr