ΠρόγραμμαΔευτέρα
07:00 - 09:00 Positive Vibes
09:00 - 10:00 Rock Breakfast
10:00 - 12:00 Ελληνική Μουσική
12:00 - 16:00 Ελληνικό Ροκ
16:00 - 18:00 Ελληνικό Hip Hop
18:00 - 19:00 Ξένο Rock
19:00 - 21:00 Rock Therapy
21:00 - 22:00 Ελληνικό Ροκ
00:00 - 01:00 Rock Ballads
01:00 - 03:00 The Blues is my Business
03:00 - 06:00 Rock Ballads
06:00 - 07:00 Oldies

Τρίτη
07:00 - 09:00 Positive Vibes
09:00 - 10:00 Rock Breakfast
10:00 - 12:00 Ελληνική Μουσική
12:00 - 16:00 Ελληνικό Ροκ
16:00 - 18:00 Ελληνικό Hip Hop
18:00 - 20:00 Ξένο Rock
20:00 - 22:00 Ελληνικό Ροκ
22:00 - 23:00 Low Bap Δρομολόγιο
23:00 - 00:00 That's a cover
00:00 - 01:00 Play that Funky Music
01:00 - 03:00 The Blues is my Business
03:00 - 06:00 Rock Ballads
06:00 - 07:00 Oldies

Τετάρτη
07:00 - 09:00 Positive Vibes
09:00 - 10:00 Rock Breakfast
10:00 - 12:00 Ελληνική Μουσική
12:00 - 16:00 Ελληνικό Ροκ
16:00 - 18:00 Ελληνικό Hip Hop
18:00 - 20:00 Ξένο Rock
20:00 - 22:00 Ελληνικό Ροκ
22:00 - 23:00 Low Bap Δρομολόγιο
23:00 - 00:00 Blues & Rock Heroes
00:00 - 01:00 Rock Ballads
01:00 - 03:00 Play that Funky Music
03:00 - 06:00 Rock Ballads
06:00 - 07:00 Oldies

Πέμπτη
07:00 - 09:00 Positive Vibes
09:00 - 10:00 Rock Breakfast
10:00 - 12:00 Ελληνική Μουσική
12:00 - 16:00 Ελληνικό Ροκ
16:00 - 18:00 Ελληνικό Hip Hop
18:00 - 20:00 Ξένο Rock
20:00 - 22:00 Ελληνικό Ροκ
22:00 - 23:00 Low Bap Δρομολόγιο
23:00 - 00:00 Ηλεκτρόφωνο
00:00 - 01:00 Oldies
01:00 - 03:00 The Blues is my Business
03:00 - 06:00 Rock Ballads
06:00 - 07:00 Oldies

Παρασκευή
07:00 - 09:00 Positive Vibes
09:00 - 10:00 Rock Breakfast
10:00 - 12:00 Ελληνική Μουσική
12:00 - 16:00 Ελληνικό Ροκ
16:00 - 18:00 Ελληνικό Hip Hop
18:00 - 20:00 Ξένο Rock
20:00 - 22:00 Ελληνικό Ροκ
22:00 - 23:00 Low Bap Δρομολόγιο
23:00 - 00:00 That's a cover (Ε)
00:00 - 01:00 Oldies
01:00 - 03:00 The Blues is my Business
03:00 - 06:00 Rock Ballads
06:00 - 07:00 Oldies

Σάββατο
07:00 - 09:00 Positive Vibes
09:00 - 10:00 Rock Breakfast
10:00 - 12:00 Ελληνική Μουσική
12:00 - 15:00 Ελληνικό Ροκ
15:00 - 16:00 Ελλ. Αγγλόφωνη Σκηνή
16:00 - 17:00 Global Hip Hop
17:00 - 18:00 Trip Hop
18:00 - 20:00 Ξένο Rock
20:00 - 21:00 Ελληνικό Punk
21:00 - 22:00 Ελληνικό Ροκ
00:00 - 02:00 Metal
02:00 - 03:00 The Blues is my Business
03:00 - 06:00 Rock Ballads
06:00 - 07:00 Oldies

Κυριακή
07:00 - 09:00 Positive Vibes
09:00 - 10:00 Rock Breakfast
10:00 - 12:00 Ελληνική Μουσική
12:00 - 15:00 Ελληνικό Ροκ
15:00 - 16:00 Ελλ. Αγγλόφωνη Σκηνή
16:00 - 17:00 Global Hip Hop
17:00 - 18:00 Trip Hop
18:00 - 19:00 Ξένο Rock
19:00 - 21:00 Rock Therapy (Ε)
21:00 - 22:00 Ελληνικό Punk
22:00 - 23:00 Low Bap Δρομολόγιο
23:00 - 00:00 Ηλεκτρόφωνο (Ε)
00:00 - 02:00 Metal
02:00 - 03:00 The Blues is my Business
03:00 - 06:00 Rock Ballads
06:00 - 07:00 Oldies